Tematy szkoleń

Szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą:

 • Cyberprzemoc rówieśnicza, nowe formy pedofilii i uzależnień.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 • Innowacja, cyfryzacja i edukacja czyli GBL ( Game Based Learning ) i gamifikacja w polskiej szkole.
 • Internet, media społecznościowe, portale młodzieżowe i dla dzieci – co powinien wiedzieć rodzic, dyrektor i nauczyciel aby mądrze i odpowiedzialnie wychowywać i edukować dziecko.
 • Podstawy kodowania i robotyki dla najmłodszych w ramach cyfryzacji i innowacji w placówkach edukacyjnych.
 • Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie.
 • Technologiczni „My i Wy” – cywilizacyjna wojna pokoleń. Jak zrozumieć siebie nawzajem w świecie technologii XXI wieku.
 • TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność edukacji w oparciu o najnowsze technologie.
 • Współczesna rodzina, wychowanie i edukacja w realiach dominującej cyberprzestrzeni – wyzwania i możliwości stojące przed rodzicami w XXI wieku w oparciu o wiedzę neuropsychologiczną i dydaktyczną.
 • Wykorzystanie zasobów sieci oraz platform e – learningowych w pracy nauczyciela oraz specjalistów w kontekście edukacji i wychowania.
 • Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście nowej reformy oświaty i przepisów prawa wchodzących w życie po 1 września 2018.
 • Interesująca lekcja. Kreatywny nauczyciel – zainteresowany uczeń.
 • Twórcze metody pracy na lekcji – jak rozwijać kreatywność uczniów?

KOSZT SZKOLENIA – 1700 PLN BRUTTO ( DO 40 UCZESTNIKÓW )

SZKOLENIA KREDYTOWE – 1800 PLN BRUTTO ( DO 40 UCZESTNIKÓW ) + KOSZT DOJAZDU

Szkolenia dla JST i innych organizacji

 • Metody walki z nowymi formami pedofilii w oparciu o dynamiczny rozwój świata gier on-line – czyli jak zbudować strategię przeciwdziałania adekwatną do potrzeb XXI wieku.
 • Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, weryfikacja treści ( social media, sieć ), podstawy świadomego korzystanie z technologii.

KOSZT SZKOLENIA – 1700 PLN BRUTTO ( DO 40 UCZESTNIKÓW )

SZKOLENIA KREDYTOWE – 1800 PLN BRUTTO ( DO 40 UCZESTNIKÓW ) + KOSZT DOJAZDU

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytania, wątpliwości ? Zadzwoń bądź napisz e-mail. Szkolenia i wykłady można ZAWSZE dostosować do TWOICH potrzeb.Prowadzimy także szkolenia kredytowe. Ceny szkoleń nie ulegają zmianie.