Tematy szkoleń

Szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą:

Szkolenia dla JST i innych organizacji

  • Metody walki z nowymi formami pedofilii w oparciu o dynamiczny rozwój świata gier on-line – czyli jak zbudować strategię przeciwdziałania adekwatną do potrzeb XXI wieku.
  • Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, weryfikacja treści ( social media, sieć ), podstawy świadomego korzystanie z technologii.