Misja Latarnika

W dzisiejszych czasach słowa technologia, świat cyfrowy, cyberprzestrzeń stały się czymś normalnym, powszednim. Szybki rozwój cywilizacyjny niesie za sobą mnóstwo aspektów pozytywnych ale także obfituje w negatywne zjawiska. Oprócz dobrodziejstw technologicznych pojawiają się takie problemy jak cyfrowe wykluczenie, nowe formy uzależnień i choroby „cywilizacyjne”. Latarnik powstał jako odpowiedź i rozwiązanie wobec pojawiających się szans i problemów. Mając wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako nauczyciel i dorosłymi jako szkoleniowiec oraz w branży informatycznej i mechatronicznej utworzyłem tę instytucję jako pomoc dla nauczycieli, rodziców, policji czy jednostek samorządu terytorialnego. Misją Latarnika jest edukacja w kierunku prawidłowego wykorzystania możliwości technologicznych jakie niesie za sobą XXI wiek oraz przeciwdziałanie jego negatywnym zjawiskom. Szkolenia, które są oferowane dla Państwa w pełni tłumaczą, edukują i uświadamiają jak:

  • rozmawiać z dzieckiem/uczniem funkcjonującym w świecie cyfrowym  
  • zrozumieć i ustrzec się cyfrowemu wykluczeniu
  • diagnozować i przeciwdziałać nowym formom uzależnień związanym z szybkim rozwojem technologii
  • umiejętnie i świadomie kształtować, wychowywać i edukować najmłodsze dzieci z wykorzystaniem gier i zasobów sieciowych
  • przeciwdziałać nowym formom pedofilii
  • zachowywać równowagę pomiędzy cyberprzestrzenią, a światem rzeczywistym
  • wykorzystywać zasoby sieci w pracy i życiu z osobami niepełnosprawnymi ( gry socjalizujące, programy wzmacniające i kształtujące umiejętności bądź wyrównujące deficyty )