Cyberprzemoc oraz zagrożenia związane z nieprawidłowym wykorzystaniem zasobów sieciowych przez młodych ludzi. Agresja, pedofilia w sieci oraz nowe formy uzależnień.

Opis szkolenia

Gry komputerowe i świat sieci stały się aksjomatem w rzeczywistości młodego człowieka. Wartość dochodów „opartych o sieć” przekracza znacznie dochody rynku filmowego i muzycznego razem wziętych. Do słownika młodego człowieka na bieżąco przedostaje się słownictwo oparte o gry, które często dla nauczycieli i rodziców jest niezrozumiałe. Pojawiają się nowe formy agresji, uzależnień oraz „zakamarków”, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój ucznia. Szkolenie to ma na celu zaznajomienie nauczycieli/rodziców z negatywną sferą internetu i gier, z zagrożeniami jakie mogą za sobą nieść, metodami przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Cele zajęć

Cele ogólne

Zdobycie podstawowej wiedzy o zagrożeniach związanych z grami i światem wirtualnym w celu:

  • prawidłowego rozpoznania u ucznia negatywnego wpływu korzystania z zasobów sieciowych
  • rozpoznania źródła problemów i skutecznego ich rozwiązania
  • efektywnej edukacji rodziców w tej materii
  • wzmocnienia umiejętności sfery pedagogiczno-psychologicznej szkoły
  • dostosowania umiejętności kadry do potrzeb edukacyjnych realiów XXI wieku ( cyfryzacja, innowacyjność, rozwój zawodowy )

Cele szczegółowe

1. Poznanie źródeł stron i gier o wysokim stopniu zagrożenia

2. Umiejętność sprawdzania i „wychwytywania” symptomów korzystania z negatywnego oprogramowania

3. Znajomość podstaw nomenklatury sieci

4. Umiejętność rozmowy i argumentacji z uczniem korzystającym ze stron i gier o wysokim stopniu zagrożenia

5. Znajomość tytułów gier, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój dzieci i młodzieży

Ilość godzin (czas trwania)  –  5 godzin dydaktycznych

Treści zajęć i przydział godzin:

Tematyka ilość godzin
Czym i gdzie są strony i gry o wysokim stopniu zagrożenia i gdzie ich szukać?   1
Przykłady uzależnień, nieprawidłowego korzystania i problemów jakie mogą nieść za sobą sieć i gry komputerowe 2
„Język sieci” czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę słysząc rozmowy naszych podopiecznych i obserwując ich zachowania 1
Zapoznanie uczestników z wybranymi tytułami gier o wysokim stopniu zagrożenia . 1

Plan seminarium/kursu (szczegółowe treści zajęć):

1. Źródła gier i stron o wysokim stopniu zagrożenia

2. Uzależnienia, problemy, dysfunkcje związane z w.w stronami i grami

3. Język „sieci” i nomenklatura świadcząca o występowaniu potencjalnych zagrożeń

4. Tytuły gier oraz stron potencjalnie groźnych

5. Metody radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z siecią oraz grami

Opracowanie powyższego programu:

Marcin Siekański

KOSZT SZKOLENIA – 1700 PLN BRUTTO ( DO 40 UCZESTNIKÓW )