Zjawisko immersji jako podstawa GBL

Fundamentem skutecznej edukacji, istoty uczenia się, procesu samoedukacji, jak i również poznawania języków jest immersja. Patrząc przez pryzmat neuropsychologii, głównym założeniem prawidłowego procesu uczenia (również poprzez GBL) jest stworzenie jak najbardziej optymalnych warunków, swoistego wehikułu relacji uczeń-wiedza. Możliwości technologiczne naszej rzeczywistości w pełni umożliwiają już wprowadzenie tej metody uczenia się i nauki wykorzystując zjawisko immersji.

Co to jest immersja?

Immersja tłumacząc dosłownie „zanurzenie się”, w języku polskim bardziej odnosi się do tego sformułowanie „być wciągniętym”. Często słyszymy u graczy słowa „ Wciągnęła mnie ta gra” . Wyobraźmy sobie ucznia jako człowieka spragnionego wody, a wiedzę jako piękne słodkowodne jezioro. Zjawisko immersji pojawia się w momencie zanurzenia, największej ekscytacji informacją jaką odbiera nasz mózg. Widoczne jest to min. w antropologii w trakcie odgrywania scen rytualnych związanych z różnymi kultami. Rytuał był też i jest nadal swoistą grą czy też symulacją zjawiska kulturowego- podobną rolę pełnią gry.

GBL a, immersja.

Prawidłowo dobrana gra jako strumień informacji pomiędzy przedmiotem, a uczniem pozwala na stworzenie zjawiska immersji. W danym przedziale czasowym odbiorca poprzez kwintesencję przyjemności w odbieraniu informacji przyśpiesza znacząco proces uczenia się czyniąc go stanowczo bardziej wydajnym.

Profity nauczania metodą GBL

GBL otwiera nowe ścieżki przed uczniami. Zmienia taktykę „ wyłapywania talentów” na „ samoistne ujawnianie się talentów”. Dzięki najnowocześniejszym badaniom z dziedziny informatyki i nuero-nauk szkoły zamiast „wędkarza talentów” mogą stać się „inkubatorem talentów”.

Mam nadzieję, że „nowoczesna/innowacyjna edukacja” stanie się faktem, a nie tylko przyjemnymi i pustymi frazami na kartach sprawozdań- tego życzę nie tylko naszym dzieciom ale i nam wszystkim.