Gry, a mózg

Osoby chore na schizofrenię stanowią jedną czwartą pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, według statystyk na tę chorobę zapada 1% (od 0,55 do 1,6%) populacji w społeczeństwach cywilizowanych.

Schizofrenia to choroba, a dokładniej rzecz ujmując jest to grupa schorzeń/ zaburzeń, które posiadają kilka głównych cech tj. anatomiczne zmiany mózgu -pomniejszony hipokamp i zmiany objętościowe w korze przedczołowej. Zmiany te wpływają znacząco na funkcje poznawcze chorych w tym na ich pamięć. Nie istnieje dotąd żadna skuteczna terapia farmaceutyczna która znacząco poprawiłaby funkcjonowanie chorych w tym obszarze.

Badania interdyscyplinarne prowadzone na Uniwersytecie w Cambridge z udziałem psychologów, neurologów i twórców gier zaowocowały stworzeniem gry dla osób chorych na schizofrenię. Gra Wizard opierała się na zadaniach pamięciowych które zostały wplecione w narrację, dodatkowo w grze uwzględniono system nagród aby zapewnić użytkownikowi stały dostęp do progresu niezależnie od ćwiczeń procesów poznawczych.

Uczestnicy grupy badanej grali w sumie osiem godzin w ciągu czterech tygodni. Pod koniec naukowcy przetestowali pamięć epizodyczną wszystkich uczestników za pomocą baterii (Cantab) PAL, jak i ich poziom zadowolenia i motywacji, w ramach całościowej oceny funkcjonowania (GAF), której lekarze używają, aby ocenić życie społeczne, zawodowe i psychologiczne funkcjonowanie osób dorosłych. Pacjenci poddani takiemu treningowi poprawili swoją pamięć epizodyczną i funkcjonowanie w życiu codziennym.

Instytut Maxa Planca w Berlinie również prowadzi działania naukowe w tym kierunku (LINK1, LINK2). Grupa osób dorosłych miała za zadanie grać w gę „Super Mario 64” 30 min. przez okres dwóch miesięcy. Po tym czasie dokonano pomiaru za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) i udowodniono, że w grupie badanej wystąpił wzrost istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za orientację przestrzenną, planowanie strategiczne, pamięć roboczą jak również umiejętności motoryczne rąk.

„Podczas gdy wcześniejsze badania wykazały różnice w strukturze mózgu graczy wideo, obecne badanie może wykazać, że istnieje bezpośredni związek przyczynowy między grami i objętościowym wzrostem mózgu. Świadczy to o tym, że konkretne obszary mózgu mogą być szkolone za pomocą gier wideo „, mówi lider badań. Dlatego Simone Kühn i jej współpracownicy zakładają, że gry mogą być terapeutycznie użyteczne dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, ze specyficznymi zmianami mózgu jakie występują w przypadku schizofrenii, zaburzenia stresu pourazowego lub chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzhaimer.

Według Prof. Philip G. Zimbardo łącznie wszyscy ludzie na świecie tygodniowo poświęcają na gry 3 miliardy godzin. Tak potężne zjawisko o charakterze społecznym musi mieć wpływ na nasz mózg, na jego strukturę i funkcje, dlatego tak ważne są dalsze badania w tym obszarze.

BrainBow Peak GooglePlay