O Game Based Learningu

Game Based Learning jest odpowiedzią na zapotrzebowanie technologiczne i poznawcze uczniów. Potrafi niczym wehikuł przenieść młodego człowieka w tematykę lekcji. Potencjał wiedzy i informacji jaki kryje się w tej metodzie jest nieograniczony. Jednak nauczyciel stosujący lub zamierzający stosować GBL musi być świadom, iż nie jest to wbrew pozorom „proste granie”. Wymaga ona bardzo mocnej roli nauczyciela jako moderatora, gracza i mentora. Nie można traktować w tym przypadku gier jako „zabijacz czasu” lub lekcja „luźna”. Każda gra ma swoje zasady i tak samo metoda nauczania poprzez granie też je ma.

  1. Zanim wprowadzimy grę na lekcji musimy sami dobrze ją poznać.

  2. Na bieżąco powinniśmy moderować granie aby uniknąć niesnasek między uczniami.

  3. W większości przypadków nieodzownym elementem powinna być tablica interaktywna.

  4. Musimy wiedzieć dobrze jakie cele chcemy osiągnąć, na jakie elementy musimy położyć nacisk.

  5. Jako moderator musimy umieć tak rozłożyć elementy gry (wybór frakcji/strony/gracza, poziom trudności itd.) aby jak najlepiej zbalansować uczniów w zależności od ich umiejętności.

  6. W żadnym wypadku NIE MOŻEMY lobbować graczy ani krytykować (jeśli poruszają się w zasadach gry).

  7. Zasady rankingu i odznaczeń muszą być klarownie skonstruowane.

  8. W miejsce konfliktu (wybór strony/gracza/frakcji/opcji) gdzie niemożliwe jest ustalenie zwycięzcy/przegranego/kolejności wprowadzamy losowość.

  9. Jeśli coś w grze nie jest zabronione, jest dozwolone (poza wykorzystywaniem luk w mechanizmie gry, które z założenia psują realność rozgrywki – rola moderatora/nauczyciela)

  10. GBL jest metodą nauczania myślenia kompleksowego więc ważnym jest aby zminimalizować testy w ramach podsumowania na korzyść zadań otwartych (testy szybko staną się „za łatwe”).

Reasumując metoda GBL jest fenomenalnym narzędziem edukacji i odkrywania świata wiedzy. Musi jednak być „obsługiwana” przez kompetentnych nauczycieli, gdyż musimy mieć świadomość, że w tej dziedzinie uczeń w każdej chwili może zrobić krok dalej ( nic w tym złego ), my zaś musimy być na to zawsze przygotowani, nie możemy sobie jednak pozwolić na za „duże odległości”.